Mitsubishi Motors

Odlicz VAT

Teraz L200 z homologacją ciężarową i możliwością odliczenia 23% podatku VAT.

AKCESORIA

Mapa serwisu
Polityka prywatności

Copyright © MMC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone

Created by OS3 multimedia

(default) 50 queries took 81 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `pages`30301
2DESCRIBE `page_layouts`550
3DESCRIBE `modules`440
4DESCRIBE `dealer_names`40401
5DESCRIBE `dealer_zones`550
6DESCRIBE `dealers`28281
7DESCRIBE `galleries`440
8DESCRIBE `photos`770
9DESCRIBE `dealer_cars`41411
10DESCRIBE `car_models`16161
11DESCRIBE `car_prices`10100
12DESCRIBE `car_engines`10100
13DESCRIBE `car_specifications`31311
14DESCRIBE `car_versions`10100
15DESCRIBE `car_upholsteries`770
16DESCRIBE `car_upholsteries_car_versions`330
17DESCRIBE `car_colors`770
18DESCRIBE `car_colors_car_models`770
19DESCRIBE `car_models_promotions`330
20SELECT `DealerName`.`id`, `DealerName`.`dealer_group_id`, `DealerName`.`dealer_zone_id`, `DealerName`.`name`, `DealerName`.`meta_title`, `DealerName`.`meta_keywords`, `DealerName`.`meta_description`, `DealerName`.`domain`, `DealerName`.`fanpage`, `DealerName`.`youtube`, `DealerName`.`twitter`, `DealerName`.`type`, `DealerName`.`logo`, `DealerName`.`address`, `DealerName`.`zip`, `DealerName`.`city`, `DealerName`.`google_api_key`, `DealerName`.`google_analitycs`, `DealerName`.`contact`, `DealerName`.`road`, `DealerName`.`reg`, `DealerName`.`temp_promotions`, `DealerName`.`promotions`, `DealerName`.`temp_contact`, `DealerName`.`temp_road`, `DealerName`.`temp_reg`, `DealerName`.`privacy`, `DealerName`.`temp_privacy`, `DealerName`.`personal`, `DealerName`.`personal_active`, `DealerName`.`location1`, `DealerName`.`location2`, `DealerName`.`location3`, `DealerName`.`location4`, `DealerName`.`gm_address1`, `DealerName`.`gm_address2`, `DealerName`.`gm_address3`, `DealerName`.`gm_address4`, `DealerName`.`created`, `DealerName`.`modified` FROM `dealer_names` AS `DealerName` WHERE `DealerName`.`domain` = 'dealer10.mitsubishi.pl' ORDER BY `DealerName`.`id` DESC LIMIT 1000
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`page_layout_id`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`parent_id`, `Page`.`module_id`, `Page`.`title`, `Page`.`image`, `Page`.`lead`, `Page`.`text`, `Page`.`temp_lead`, `Page`.`temp_text`, `Page`.`meta_title`, `Page`.`meta_keywords`, `Page`.`meta_description`, `Page`.`active`, `Page`.`hidden`, `Page`.`seo_hidden`, `Page`.`lead_edit`, `Page`.`image_edit`, `Page`.`layout`, `Page`.`options`, `Page`.`redirect_url`, `Page`.`list_type`, `Page`.`from_date`, `Page`.`to_date`, `Page`.`gemius`, `Page`.`gemius_pge`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `PageLayout`.`id`, `PageLayout`.`name`, `PageLayout`.`type`, `PageLayout`.`menu_level`, `PageLayout`.`menu_depth`, `Module`.`id`, `Module`.`name`, `Module`.`type`, `Module`.`redirect_url` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `page_layouts` AS `PageLayout` ON (`Page`.`page_layout_id` = `PageLayout`.`id`) LEFT JOIN `modules` AS `Module` ON (`Page`.`module_id` = `Module`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 164 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`id` DESC LIMIT 1112
22SELECT `Page`.`lft`, `Page`.`rght` FROM `pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 164 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`id` DESC LIMIT 1111
23SELECT `Page`.`meta_description`, `Page`.`meta_keywords`, `Page`.`meta_title`, `Page`.`layout` FROM `pages` AS `Page` WHERE 1 = 1 AND `Page`.`lft` <= 312 AND `Page`.`rght` >= 313 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 444
24SELECT `Page`.`meta_description`, `Page`.`meta_keywords`, `Page`.`meta_title`, `Page`.`layout`, `Page`.`title` FROM `pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 1 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`id` DESC LIMIT 1110
25SELECT `Page`.`id`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght` FROM `pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 1 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`id` DESC LIMIT 1110
26SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`options`, `Page`.`redirect_url` FROM `pages` AS `Page` WHERE `hidden` = 0 AND `lft` > 1 AND `rght` < 658 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 1951950
27SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`options`, `Page`.`redirect_url` FROM `pages` AS `Page` WHERE `seo_hidden` = 0 AND `lft` > 1 AND `rght` < 658 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 1801800
28SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title` FROM `pages` AS `Page` WHERE 1 = 1 AND `Page`.`lft` <= 312 AND `Page`.`rght` >= 313 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 443
29SELECT `Page`.`id`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`title` FROM `pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 162 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`id` DESC LIMIT 1111
30SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`options`, `Page`.`redirect_url` FROM `pages` AS `Page` WHERE `hidden` = 0 AND `lft` > 311 AND `rght` < 332 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 993
31SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`options`, `Page`.`redirect_url` FROM `pages` AS `Page` WHERE 1 = 1 AND `Page`.`lft` <= 312 AND `Page`.`rght` >= 313 AND `Page`.`active` = 1 AND ((`Page`.`from_date` IS NULL) OR (`Page`.`from_date` <= '2018-02-19')) AND ((`Page`.`to_date` IS NULL) OR (`Page`.`to_date` >= '2018-02-19')) ORDER BY `Page`.`lft` asc 442
32DESCRIBE `plugin_zones`551
33DESCRIBE `plugins`880
34DESCRIBE `plugin_types`770
35SELECT `PluginZone`.`id`, `PluginZone`.`page_layout_id`, `PluginZone`.`name`, `PluginZone`.`plugin_zone`, `PluginZone`.`box_count` FROM `plugin_zones` AS `PluginZone` WHERE ((`PluginZone`.`page_layout_id` IS NULL) OR (`PluginZone`.`page_layout_id` = 4)) ORDER BY `PluginZone`.`id` ASC 330
36SELECT `Plugin`.`id`, `Plugin`.`page_id`, `Plugin`.`plugin_zone_id`, `Plugin`.`plugin_type_id`, `Plugin`.`plugin_type`, `Plugin`.`model`, `Plugin`.`other_id`, `Plugin`.`position` FROM `plugins` AS `Plugin` WHERE `Plugin`.`page_id` = 164 AND `Plugin`.`plugin_zone_id` IN (4, 5, 6) ORDER BY `Plugin`.`position` ASC 110
37DESCRIBE `multimedia`14140
38SELECT `Multimedium`.`id`, `Multimedium`.`name`, `Multimedium`.`type`, `Multimedium`.`file`, `Multimedium`.`thumb`, `Multimedium`.`url`, `Multimedium`.`width`, `Multimedium`.`height`, `Multimedium`.`line`, `Multimedium`.`color`, `Multimedium`.`font_size`, `Multimedium`.`font_position`, `Multimedium`.`created`, `Multimedium`.`modified` FROM `multimedia` AS `Multimedium` WHERE `Multimedium`.`id` = 8 ORDER BY `Multimedium`.`id` DESC LIMIT 1110
39SELECT `CarModel`.`id`, `CarModel`.`family`, `CarModel`.`name`, `CarModel`.`home_filename`, `CarModel`.`list_filename`, `CarModel`.`config_filename`, `CarModel`.`home_price`, `CarModel`.`config_price`, `CarModel`.`config_info`, `CarModel`.`config_year`, `CarModel`.`visible_in_config`, `CarModel`.`visible_in_accessories`, `CarModel`.`ralliart`, `CarModel`.`position`, `CarModel`.`created`, `CarModel`.`modified` FROM `car_models` AS `CarModel` WHERE `CarModel`.`name` = 'L200 Club Cab' AND `visible_in_config` = 1 ORDER BY `CarModel`.`position` ASC LIMIT 1000
40SELECT `Plugin`.`id`, `Plugin`.`page_id`, `Plugin`.`plugin_zone_id`, `Plugin`.`plugin_type_id`, `Plugin`.`plugin_type`, `Plugin`.`model`, `Plugin`.`other_id`, `Plugin`.`position` FROM `plugins` AS `Plugin` WHERE `Plugin`.`page_id` = 162 AND `Plugin`.`plugin_zone_id` IN (4, 5, 6) ORDER BY `Plugin`.`position` ASC 330
41DESCRIBE `promoboxes`17170
42SELECT `Promobox`.`id`, `Promobox`.`car_model_id`, `Promobox`.`dealer_name_id`, `Promobox`.`active`, `Promobox`.`type`, `Promobox`.`name`, `Promobox`.`title`, `Promobox`.`text`, `Promobox`.`filename`, `Promobox`.`link`, `Promobox`.`line`, `Promobox`.`color`, `Promobox`.`font_size`, `Promobox`.`font_position`, `Promobox`.`position`, `Promobox`.`created`, `Promobox`.`modified`, `CarModel`.`id`, `CarModel`.`family`, `CarModel`.`name`, `CarModel`.`home_filename`, `CarModel`.`list_filename`, `CarModel`.`config_filename`, `CarModel`.`home_price`, `CarModel`.`config_price`, `CarModel`.`config_info`, `CarModel`.`config_year`, `CarModel`.`visible_in_config`, `CarModel`.`visible_in_accessories`, `CarModel`.`ralliart`, `CarModel`.`position`, `CarModel`.`created`, `CarModel`.`modified` FROM `promoboxes` AS `Promobox` LEFT JOIN `car_models` AS `CarModel` ON (`Promobox`.`car_model_id` = `CarModel`.`id`) WHERE `Promobox`.`id` = 411 AND `Promobox`.`active` = 1 ORDER BY `Promobox`.`id` DESC LIMIT 1110
43SELECT `Promobox`.`id`, `Promobox`.`car_model_id`, `Promobox`.`dealer_name_id`, `Promobox`.`active`, `Promobox`.`type`, `Promobox`.`name`, `Promobox`.`title`, `Promobox`.`text`, `Promobox`.`filename`, `Promobox`.`link`, `Promobox`.`line`, `Promobox`.`color`, `Promobox`.`font_size`, `Promobox`.`font_position`, `Promobox`.`position`, `Promobox`.`created`, `Promobox`.`modified`, `CarModel`.`id`, `CarModel`.`family`, `CarModel`.`name`, `CarModel`.`home_filename`, `CarModel`.`list_filename`, `CarModel`.`config_filename`, `CarModel`.`home_price`, `CarModel`.`config_price`, `CarModel`.`config_info`, `CarModel`.`config_year`, `CarModel`.`visible_in_config`, `CarModel`.`visible_in_accessories`, `CarModel`.`ralliart`, `CarModel`.`position`, `CarModel`.`created`, `CarModel`.`modified` FROM `promoboxes` AS `Promobox` LEFT JOIN `car_models` AS `CarModel` ON (`Promobox`.`car_model_id` = `CarModel`.`id`) WHERE `Promobox`.`id` = 25 AND `Promobox`.`active` = 1 ORDER BY `Promobox`.`id` DESC LIMIT 1110
44SELECT `Promobox`.`id`, `Promobox`.`car_model_id`, `Promobox`.`dealer_name_id`, `Promobox`.`active`, `Promobox`.`type`, `Promobox`.`name`, `Promobox`.`title`, `Promobox`.`text`, `Promobox`.`filename`, `Promobox`.`link`, `Promobox`.`line`, `Promobox`.`color`, `Promobox`.`font_size`, `Promobox`.`font_position`, `Promobox`.`position`, `Promobox`.`created`, `Promobox`.`modified`, `CarModel`.`id`, `CarModel`.`family`, `CarModel`.`name`, `CarModel`.`home_filename`, `CarModel`.`list_filename`, `CarModel`.`config_filename`, `CarModel`.`home_price`, `CarModel`.`config_price`, `CarModel`.`config_info`, `CarModel`.`config_year`, `CarModel`.`visible_in_config`, `CarModel`.`visible_in_accessories`, `CarModel`.`ralliart`, `CarModel`.`position`, `CarModel`.`created`, `CarModel`.`modified` FROM `promoboxes` AS `Promobox` LEFT JOIN `car_models` AS `CarModel` ON (`Promobox`.`car_model_id` = `CarModel`.`id`) WHERE `Promobox`.`id` = 26 AND `Promobox`.`active` = 1 ORDER BY `Promobox`.`id` DESC LIMIT 1110
45DESCRIBE `stat_visits`770
46INSERT INTO `stat_visits` (`referer`, `ip`, `host`, `created`) VALUES (NULL, '54.227.104.53', 'ec2-54-227-104-53.compute-1.amazonaws.com', '2018-02-19 00:35:58')153
47SELECT LAST_INSERT_ID() AS insertID110
48DESCRIBE `stat_views`440
49INSERT INTO `stat_views` (`stat_visit_id`, `url`, `created`) VALUES (24183829, 'dlaczego-warto/L200-Club-Cab', '2018-02-19 00:35:58')15
50SELECT LAST_INSERT_ID() AS insertID110